Stanowisko z Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 22 sierpnia 2017r.