Prometriq Akademia Zarządzania zaprasza pracowników podmiotów medycznych na bezpłatne webinarium „Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej od 1 stycznia 2021r.” Webinarium odbędzie się 21.01.2021r o godz.18:30.

Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa. Zapisy: sekretariat@prometriq.pl.
Liczba miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.