Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu zaprasza na szkolenie nt. „Zasady opieki nad przewodem pokarmowym”, które odbędzie się 10 października 2017r. o godz. 15.00 w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu ul. Korczak 4a.

Szkolenie obejmować będzie wykłady i ćwiczenia.

Plan
1. Anatomia i fizjologia przewodu pokarmowego
2. Rodzaje dostępów do przewodu pokarmowego (sonda dożołądkowa, PEG, gastrostomia, jejunostomia)
3. Zasady pielęgnacji dostępu do przewodu pokarmowego
4. Zasady zakładania zgłębnika dożołądkowego
5. Powikłania zgłębnika dożołądkowego.
6. Zasady karmienia przez dostępy dojelitowe
7. Ćwiczenia na fantomie – Zakładanie zgłębnika dożołądkowo.

CENA KURSU: 40zł

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Zawód (wymagane)

  Miejsce pracy (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  (wymagane) Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych przez zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Kaliszu w celach świadczenia usług z zakresu oferty edukacyjnej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz.U. 2001 r., Nr 101 poz.926 t.j. ze zm.)