Skład osobowy organów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych VII kadencji

Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • Marek Przybył
Wiceprzewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • Jolanta Nowak – pielęgniarka
 • Dorota Kubiak – położna
Sekretarz Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • Małgorzata Kowańska
Skarbnik Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • Wanda Konieczna
 Członkowie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 1. Bartkowiak Sławomir – pielęgniarz
 2. Bartmańska Jolanta – położna
 3. Błaszczyk Genowefa – pielęgniarka
 4. Czekalska Bożena – położna
 5. Szymankiewicz Lucyna – pielęgniarka
 6. Malujda Danuta – pielęgniarka
 7. Musiała Katarzyna – pielęgniarka
 8. Nawrocka Gabriela – pielęgniarka
 9. Obecna Grażyna – pielęgniarka
 10. Zieliński Sławomir – pielęgniarz

Przewodniczący Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych

 1. Dąbek Dorota

Członkowie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych

 1. Dziąba Ewa
 2. Gawron Renata
 3. Halamunda Stefania
 4. Maleszka Grażyna
 5. Olesińska Wanda
 6. Pawlicka-Salamon Joanna
 7. Ptak Maria
 8. Wielebski Rafał
 9. Żurawka Joanna

Prezydium Okręgowej Rady

 1. Przybył Marek – przewodniczący
 2. Nowak Jolanta – wiceprzewodnicząca
 3. Kubiak Dorota – wiceprzewodnicząca
 4. Kowańska Małgorzata – sekretarz
 5. Konieczna Wanda – skarbnik
 6. Sławomir Bartkowiak– członek prezydium

Okręgowa Komisja Rewizyjna

 1. Rykowska Izabela -przewodnicząca
 2. Kaczmarek Renata – członek
 3. Krzyśka Dorota – członek
 4. Romke Dorota – członek
 5. Szymankiewicz Iwona – członek
 6. Woźniak Dorota – członek

 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

 1. Leki Maciej

Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

 1. Doruch Bogumila
 2. Mirska Beata
 3. Sztukowska Małgorzata