Skład osobowy organów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych VIII kadencji

Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • Marek Przybył
Wiceprzewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • Dorota Kubiak
 • Wanda Olesińska
Sekretarz Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • Danuta Brykowska
Skarbnik Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • Katarzyna Banaszkiewicz-Surowa
 Członkowie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 1.  Banaszkiewicz-Surowa Katarzyna – Pielęgniarka
 2. Bartmańska Jolanta – Położna
 3. Brykowska Danuta – Pielęgniarka
 4. Konieczna Violetta – Pielęgniarka
 5. Kowańska Małgorzata – Pielęgniarka
 6. Kubiak Dorota – Położna
 7. Molka Angelika – Pielęgniarka
 8. Nowak Jolanta – Pielęgniarka
 9. Olesińska Wanda – Pielęgniarka
 10. Przybył Marek – Pielęgniarz
 11. Ratajczyk Mariola – Pielęgniarka
 12. Rykowska Izabela – Pielęgniarka
 13. Szymankiewicz Lucyna – Pielęgniarka
 14. Wielebski Rafał – Pielęgniarz
 15. Zieliński Sławomir – Pielęgniarz
 16. Żurawka Joanna – Pielęgniarka

Przewodniczący Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych

 1. Dąbek Dorota

Członkowie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych

 1. Błaszczyk Genowefa
 2. Gawron Romana
 3. Krzyśka Dorota
 4. Michalska Agnieszka
 5. Patalas-Jagoda Sylwia
 6. Pawlicka-Salamon Joanna
 7. Słota Lidia
 8. Strzykalska Katarzyna
 9. Wojciechowska Karolina

Prezydium Okręgowej Rady

 1. Banaszkiewicz-Surowa Katarzyna -Skarbnik
 2. Bartmańska Jolanta – Członek prezydium
 3. Brykowska Danuta – Sekretarz
 4. Kubiak Dorota – Wiceprzewodnicząca
 5. Nowak Jolanta – Członek prezydium
 6. Olesińska Wanda – Wiceprzewodnicząca
 7. Przybył Marek -Przewodniczący

Okręgowa Komisja Rewizyjna

 1. Sebastian Nefej – Przewodniczący
 2. Chabińska Ewa – Członek
 3. Pańczak Katarzyna – Członek
 4. Szymański Robert – Członek
 5. Tokarek-Marek Katarzyna – Członek
 6. Woźniak Dorota – Członek

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

 1. Małgorzata Sztukowska

Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

 1. Grażyna Basińska
 2. Beata Mirska
 3. Violetta Ciszewska