Skład osobowy organów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych VIII kadencji

Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • Marek Przybył
Wiceprzewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • Dorota Kubiak
 • Wanda Olesińska
Sekretarz Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • Danuta Brykowska
Skarbnik Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • Katarzyna Banaszkiewicz-Surowa
 Członkowie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
 1. Angelika Molka- Pielęgniarka
 2. Małgorzata Kowańska- Pielęgniarka
 3. Violetta Konieczna- Pielęgniarka
 4. Lucyna Szymankiewicz- Pielęgniarka
 5. Izabela Rykowska- Pielęgniarka
 6. Mariola Ratajczyk- Pielęgniarka
 7. Rafał Wielebski- Pielęgniarz
 8. Sławomir Zieliński- Pielęgniarz
 9.  Joanna Żurawka- Pielęgniarka

Przewodniczący Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych

 1. Dąbek Dorota

Członkowie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych

 1. Romana Gawron
 2. Genowefa Błaszczyk
 3. Dorota Krzyśka
 4. Sylwia Patalas-Jagoda
 5. Katarzyna Strzykalska
 6. Karolina Wojciechowska
 7. Agnieszka Michalska
 8. Joanna Pawlicka-Salamon
 9. Lidia Słota

Prezydium Okręgowej Rady

 1. Marek Przybył -przewodniczący
 2. Dorota Kubiak – wiceprzewodnicząca
 3. Wanda Olesińska – wiceprzewodnicząca
 4. Danuta Brykowska – sekretarz
 5. Katarzyna Banaszkiewicz-Surowa – skarbnik
 6. Jolanta Nowak – członek prezydium
 7. Jolanta Bartmańska – członek prezydium

Okręgowa Komisja Rewizyjna

 1. Sebastian Nefej – Przewodniczący
 2. Robert Szymański – Członek
 3. Dorota Woźniak – Członek
 4. Ewa Chabińska – Członek
 5. Katarzyna Pańczak – Członek
 6. Katarzyna Tokarek-Marek – Członek

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

 1. Małgorzata Sztukowska

Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

 1. Basińska Grażyna
 2. Mirska Beata.