Informujemy, że w roku 2019 r. zmianie ulega wysokość składki dla osób prowadzących działalność gospodarczą i wynosi 38,03 zł

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu wprowadza ujednolicony wniosek do opiniowania podwyżek dla pielęgniarek i położnych – członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu – na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1628) zmienionego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie (Dz. U. 2018 r., poz. 1681).

Uwaga: Wnioski przesłane wcześniej, na podstawie poprzedniego rozporządzenia nie będą opiniowane. W celu otrzymania opinii należy przesyłać Wniosek na obowiązującym druku  do pobrania

plik PDF lub plik DOC.

Aktualności

KOMUNIKAT Pielęgniarki i Położne, które rozpoczęły, a nie ukończyły szkolenia specjalizacyjnego prowadzonego przez organizatora kształcenia podyplomowego Interrete sp z o. o. we Wrocławiu ul. Leszczyńskiego 4.

KOMUNIKAT Pielęgniarki i Położne, które rozpoczęły, a nie ukończyły szkolenia specjalizacyjnego prowadzonego przez organizatora kształcenia podyplomowego Interrete sp z o. o. we Wrocławiu ul. Leszczyńskiego 4. Uprzejmie informujemy, że należy zgłosić się do właściwej... czytaj dalej

Pismo Pani dr Grety Kanownik – Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia, w sprawie źródła finansowania podwyżek dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w POZ oraz u lekarzy rodzinnych.

Pismo Pani dr Grety Kanownik – Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia, w sprawie źródła finansowania podwyżek dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w POZ oraz u lekarzy rodzinnych. Odpowiedź... czytaj dalej

Przekazujemy do zapoznania i naniesienia ewentualnych uwag, projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Szanowni Państwo, przekazujemy do zapoznania i naniesienia ewentualnych uwag ,projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Ewentualne uwagi proszę przesłać emailowo na adres:... czytaj dalej