Informujemy, że w roku 2020 r. zmianie ulega wysokość składki dla osób prowadzących działalność gospodarczą i wynosi 40,26 zł

Prosimy Członków OIPiP z siedzibą w Kaliszu, którzy w 2019r. nabyli praw emerytalnych lub przeszli na emeryturę o zgłoszenie tego faktu niezwłocznie do OIPiP.

telefonicznie pod nr tel. 627570431 lub na adres izba@oipip.kalisz.pl podając dokładny adres zamieszkania i nr telefonu.

Wojewoda Wielkopolski pilnie poszukuje dodatkowych pracowników medycznych, którzy byliby kierowani do pracy w szpitalu tymczasowym na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich koordynowanym przez Wielospecjalistyczny Szptal Miejski im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu.

Osoby chętne proszę zgłaszać się mailowo na adres: medycy@poznan.uw.gov.pl przeznaczony
w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu do przyjmowania zgłoszeń osób zainteresowanych pracą przy zwalczaniu epidemii.

UWAGA POZ!

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Plik do pobrania

Koronawirus – wsparcie informacyjno-konsultacyjne

Infolinia NFZ, pod numerem 800 190 590 możesz uzyskać wszystkie niezbędne informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Pracownik merytoryczny OIPiP w Kaliszu tel. 691 914 962, w godzinach 7.00-14.00.

Odpowiadając na potrzeby chwili PTP uruchomiło wsparcie informacyjno-konsultacyjne dla pielęgniarek i położnych.
Infolinia 512 723 999; 530 553 324, dostępna w godzinach 9.00-21.00.

Aktualności

Działania ZZK – 27 listopada 2020r.

Stanowisko Prezesów samorządów zawodów medycznych z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych... czytaj dalej

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu wprowadza ujednolicony wniosek do opiniowania podwyżek dla pielęgniarek i położnych – członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu – na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.09.2015r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 320 ze zm.) i rozporządzeń zmieniających: z dnia 14.10.2015r. (t.j Dz. U. 2015 poz. 1628) oraz z dnia 29.08.2018r. (Dz. U. 2018 poz. 1681 i poz. 1682) oraz z dnia 27.08.2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1628) oraz z dnia 27.03.2020 r. (Dz. U. 2020 r. poz. 547).

Uwaga: Wnioski przesłane wcześniej, na podstawie poprzedniego rozporządzenia nie będą opiniowane. W celu otrzymania opinii należy przesyłać Wniosek na obowiązującym druku do pobrania.

Pobierz plik wniosku DOCX.