Informujemy, że w roku 2024 ulega zmianie wysokość miesięcznej składki dla osób prowadzących działalność gospodarczą i wynosi 58,26 zł. [Informacja o składce >>] [Komunikat – pismo Pani Prezes NRPiP >>]

“W dniu 9 lutego 2024r. o godz. 12.00 w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu ul.Korczak 4a odbędzie się spotkanie pielęgniarek szkolnych”.

ODWOŁANE !!!

 XXXVI Sprawozdawczy Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu,
odbędzie się 7 marca 2024r., w Campusie Uniwersytetu Kaliskiego przy ul. Poznańska 201-207

Wyniki ankiety dotyczącej działalności wydawniczej

PRZECHODZĘ DO WYNIKÓW ANKIETY

Aktualności

Intensywna Opieka WORKSHOPS

Zapisz się na maraton warsztatów Intensywna Opieka WORKSHOPS! Takich warsztatów jeszcze nie było! Już 23 lutego 2024 r. w Warsaw Plaza Hotel odbędzie się wielotematyczny maraton warsztatów Intensywna Opieka WORKSHOPS dla specjalistów oddziałów intensywnej terapii. W...

czytaj dalej

Przedstawiamy w załączeniu Komunikat Ministerstwa Zdrowia w którym wskazano, iż do czasu wydania pielęgniarce, położnej dokumentu prawa wykonywania zawodu według nowego wzoru dokumentem potwierdzającym posiadanie prawa do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej- w przypadku pielęgniarek i położnych -będzie stosowna uchwała właściwej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych/Prezydium ORPiP stwierdzająca prawo wykonywania zawodu.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu zaprasza pielęgniarki i położne do udziału w bezpłatnych kursach specjalistycznych i kursie kwalifikacyjnym realizowanych w ramach projektu Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 (PO WER 2014-2020) finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, numer POWR.07.01.00-00-0004/22  w ramach którego zostaną zrealizowane do końca 2023 r. dla członków naszej Izby kursy specjalistyczne i kurs kwalifikacyjny,
zobacz szczegóły.

W imieniu Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, na prośbę Centrali NFZ przekazuję w załączeniu komunikat Krajowej Administracji Skarbowej.

Pomoc psychologiczna dla pielęgniarek i położnych

Więcej >>>