Informujemy, że w roku 2024 ulega zmianie wysokość miesięcznej składki dla osób prowadzących działalność gospodarczą i wynosi 58,26 zł. [Informacja o składce >>] [Komunikat – pismo Pani Prezes NRPiP >>]

Serdecznie zapraszamy koleżanki Pielęgniarki i Położne zrzeszone w Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce na konferencję:

XXX Iecie KPiPR w Polsce Samodzielność zawodowa Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych, która odbędzie się w 0Isztynie w Hotelu Park w dniach 6-7 września 2024 r , godz. 12.00

Koszty noclegu i wyżywienia z 6/7 -09-2024 r pokrywa Kolegium
Możliwość rezerwacji pobytu z 7/8-09-2024 r we własnym zakresie
Zgłoszenia proszę kierować do dnia 22-05-2024r

Beata PawIak teI.: 506 995 905

Wyniki ankiety dotyczącej działalności wydawniczej

PRZECHODZĘ DO WYNIKÓW ANKIETY

Aktualności

Zaproszenia do udziału w webinarze: Meningokoki – objawy IChM i leczenie Webinar jest zaplanowany na 6 czerwca 2024 godzina 18.00. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, patronat merytoryczny Polskie Towarzystwo Położnych.

Zaproszenia do udziału w webinarze: Meningokoki - objawy IChM i leczenie Webinar jest zaplanowany na 6 czerwca 2024 godzina 18.00. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, patronat merytoryczny Polskie Towarzystwo Położnych....

czytaj dalej

Zaproszenia do udziału w webinarze: Jak POZ radzi sobie z problemami profilaktyki i diagnostyki NTM w chorobach współistniejących? Webinar jest zaplanowany na 11 czerwca 2024 godzina 19.00. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych.

Zaproszenia do udziału w webinarze: Jak POZ radzi sobie z problemami profilaktyki i diagnostyki NTM w chorobach współistniejących? Webinar jest zaplanowany na 11 czerwca 2024 godzina 19.00. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Naczelna Rada Pielęgniarek i...

czytaj dalej

Przedstawiamy w załączeniu Komunikat Ministerstwa Zdrowia w którym wskazano, iż do czasu wydania pielęgniarce, położnej dokumentu prawa wykonywania zawodu według nowego wzoru dokumentem potwierdzającym posiadanie prawa do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej- w przypadku pielęgniarek i położnych -będzie stosowna uchwała właściwej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych/Prezydium ORPiP stwierdzająca prawo wykonywania zawodu.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu zaprasza pielęgniarki i położne do udziału w bezpłatnych kursach specjalistycznych i kursie kwalifikacyjnym realizowanych w ramach projektu Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 (PO WER 2014-2020) finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, numer POWR.07.01.00-00-0004/22  w ramach którego zostaną zrealizowane do końca 2023 r. dla członków naszej Izby kursy specjalistyczne i kurs kwalifikacyjny,
zobacz szczegóły.

W imieniu Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, na prośbę Centrali NFZ przekazuję w załączeniu komunikat Krajowej Administracji Skarbowej.

Pomoc psychologiczna dla pielęgniarek i położnych

Więcej >>>