Informujemy, że w roku 2023 ulega zmianie wysokość miesięcznej składki dla osób prowadzących działalność gospodarczą i wynosi 52,24 zł.

Dnia 26.01.2023 r. o godz. 9.30
odbędzie się Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce OT w Poznaniu,
na który zapraszamy Pielęgniarki i Położne Rodzinne zrzeszone w KPiPR w Polsce do Hotelu IOR w Poznaniu Ul. Stanisława Węgorka 20 – sala konferencyjna B, I piętro. (dojazd od ul. Grunwaldzkiej). Przed hotelem znajduje się bezpłatny parking.
Zgłoszenia proszę kierować do 20.01.2023 r. sms-em
do Pani Jolanty Nowak tel. 600-329-890,
podając: imię , nazwisko, pielęgniarka/położna, firma, miejscowość, mail.
Zapraszamy
Zarząd KPiPR w Polsce OT w Poznaniu

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu zaprasza pielęgniarki i położne do udziału w bezpłatnych kursach specjalistycznych i kursie kwalifikacyjnym realizowanych w ramach projektu Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 (PO WER 2014-2020) finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, numer POWR.07.01.00-00-0004/22  w ramach którego zostaną zrealizowane do końca 2023 r. dla członków naszej Izby kursy specjalistyczne i kurs kwalifikacyjny,
zobacz szczegóły.

Przedstawiamy w załączeniu Komunikat Ministerstwa Zdrowia w którym wskazano, iż do czasu wydania pielęgniarce, położnej dokumentu prawa wykonywania zawodu według nowego wzoru dokumentem potwierdzającym posiadanie prawa do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej- w przypadku pielęgniarek i położnych -będzie stosowna uchwała właściwej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych/Prezydium ORPiP stwierdzająca prawo wykonywania zawodu.

Aktualności

Raport dotyczący Opieki Koordynowanej w POZ

Przedstawiamy nowy raport na temat opieki koordynowanej w POZ, przesłany przez OSOZ Polska. Dokument, dostępny jest pod linkiem: https://blog.osoz.pl/opieka_koordynowana, przedstawia m.in. ścieżkę obsługi pacjenta oraz praktyczne informacje dla placówek POZ...

czytaj dalej

Zaproszenie na dwa bezpłatne szkolenia dla personelu medycznego pracującego z dziećmi i młodzieżą (0-17r.ż), a w szczególności położnych, pielęgniarek środowiskowych, pediatrów, doradców laktacyjnych, pielęgniarek szkolnych. Prosimy o przekazanie poniższych informacji wraz z załączonymi szczegółowymi informacjami o szkoleniach.

Zaproszenie na dwa bezpłatne szkolenia dla personelu medycznego pracującego z dziećmi i młodzieżą (0-17r.ż), a w szczególności położnych, pielęgniarek środowiskowych, pediatrów, doradców laktacyjnych, pielęgniarek szkolnych. Prosimy o przekazanie poniższych informacji...

czytaj dalej

Prośbą udział w badaniu

Nazywam się Katarzyna Głodowska i jestem pielęgniarką na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, na którym realizujemy badanie dotyczące wiedzy i postaw personelu medycznego (pielęgniarskiego, położniczego i lekarskiego) wobec stanowiska Świadków Jehowy w kwestii...

czytaj dalej

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza nabór na BEZPŁATNESZKOLENIE SPECJALIZACYJNE dofinansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia w dziedzinie PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza nabór na BEZPŁATNE SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE dofinansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia w dziedzinie PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W...

czytaj dalej

W imieniu Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, na prośbę Centrali NFZ przekazuję w załączeniu komunikat Krajowej Administracji Skarbowej.

Pomoc psychologiczna dla pielęgniarek i położnych

Więcej >>>