Skład osobowy komisji i zespołów problemowych działających przy ORPiP w Kaliszu

Składy osobowego komisji i zespołów problemowych działających przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu

 • Komisja ds.socjalnych
  – Dorota Broniecka – Przewodnicząca
  – Katarzyna Banaszkiewicz-Surowa
  – Beata Dębowska
  – Mariola Ratajczyk
  – Jadwiga Soińska
 • Komisja ds. pielęgniarek i położnych rodzinnych
  Jolanta Nowak – Przewodnicząca
  – Renata Franczak
  – Tatiana Słomiana-Amjedulah
 • Komisja ds. nauki i kształcenia
  – Katarzyna Juszczak – Przewodnicząca
  – Jolanta Bartmańska
  – Violetta Jachimowicz
  – Dorota Kubiak
  – Krystyna Połomska
  – Sławomir Zieliński
  – Joanna Żurawka
 • Komisja ds. zintegrowanego rozwoju
  – Maciej Kaczkowski – Przewodniczący
  – Marek Przybył
  – Jakub Kostrzewski
  – Katarzyna Stępień
 • Komisja ds. medycyny szkolnej
  – Mariola Pyszkowska – Przewodnicząca
 • Komisja ds. opieki długoterminowej
  – Milena Kulińska – Przewodnicząca
  – Danuta Brykowska
 • Zespół ds. nadzoru nad wykonywaniem indywidualnych i grupowych praktyk pielęgniarek i położnych
  – Jolanta Bartmańska – Przewodnicząca
  – Danuta Brykowska
  – Maciej Kaczkowski
  – Wanda Olesińska
 • Zespół ds. rozwoju działalności i promocji OIPiP w Kaliszu
  – Lucyna Szymankiewicz – Przewodnicząca
  – Danuta Brykowska
  – Maciej Kaczkowski
 • Zespół ds. kontroli organizatorów kształcenia
  – Małgorzata Kowańska Przewodnicząca
  – Danuta Brykowska
  – Dorota Kubiak
  – Maciej Kaczkowski