Zapraszam do Augustowa w dniach 6-9 listopada 2017 r.

Dla chętnych przyjazd dzień wcześniej i wycieczka do Wilna.

Poniżej zarys programowy:
1. „Sytuacje uzasadniające odmowę wykonania świadczenia przez pielęgniarkę -aspekty prawne.”
2. „Dokumentacja medyczna po nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta”
3. „Zarządzanie emocjami – czyli jak radzić sobie w sytuacjach wywołujących emocje w nas i w innych”-
4. „Krzyk czy cisza – wczesne i późne radzenie sobie z napięciami. Rola ruchu, rozmowy cichej i ekspresyjnej, rodzajów muzyki, naszych przyzwyczajeń i predyspozycji”
5. „Ergonomika pracy ergonomiką życia”
6. „Kształcenie podyplomowe – rozwój, tendencje, ocena i wnioski
7. „Jak poprawić bezpieczeństwo epidemiologiczne w oddziale nie zwiększając budżetu
8. Współpraca z: Aparaturą Medyczną, z Zamówieniami Publicznymi itp.

I kilka innych tematów w przygotowaniu….

SZCZEGÓŁY: Szkolenie dla Pielęgniarek Oddziałowych 6-9.11