Uchwały OR

Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

 • Uchwała nr 1/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu z dnia 5 marca 2024 r.
  w sprawie zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu za rok obrotowy 2023

 • Uchwała nr 2/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu z dnia 5 marca 2024r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Okręgowego Rzecznika oraz Zastępcy Okręgowego Rzecznika

 • Uchwała nr 3/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie wpisu do rejestru położnych prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu

 • Uchwała nr 4/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do rejestru pielęgniarek prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu

 • Uchwała nr 5/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu z dnia 05 marca 2024 r. w sprawie wykreślenia z rejestru położnych prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu

 • Uchwała nr 6/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie ustalenia planu kontroli poszczególnych rodzajów kształcenia podyplomowego w roku 2024,przeprowadzonych u organizatorów kształcenia wpisanych do rejestru prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu

 • Uchwała nr 7/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie ustalenia planu kontroli pielęgniarek lub położnych wykonujących zawód w ramach praktyki zawodowej wpisanej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 • Uchwała nr 8/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla egzaminu teoretycznego kończącego przeszkolenie po okresie niewykonywania zawodu pielęgniarki dłuższym niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat

 • Uchwała nr 9/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie wydania zaświadczenia o przeszkoleniu po okresie niewykonywania zawodu pielęgniarki dłuższym niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat

 • Uchwała nr 10/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie wpisu do rejestru położnych prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu

 • Uchwała nr 11/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie delegowania przedstawicieli Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu w skład komisji konkursowej w postępowaniu konkursowym na stanowisko zastępcy kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wlkp.

 • Uchwała nr 12/VIII/2024 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu z dnia 5 marca 2024r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej członkowi Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych