Konkurs przeznaczony jest dla osób z wykształceniem medycznym – pielęgniarskim lub lekarskim.

Konkurs ma na celu zachęcić przedstawicieli zawodów medycznych do wyboru metod leczenia ran bezpiecznych dla pacjenta, oraz skutecznych, zgodnych z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, Europejskiego Towarzystwa Leczenia Ran oraz Światowej Unii Towarzystw Leczenia Ran.

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać studium przypadku leczonej rany wraz z opisem.

Studium powinno zawierać zdjęcia z procesu leczenia (jeśli praca zostanie nadesłana w formie papierowej- kolorowe zdjęcia) wykonane w odstępach czasowych ok 2-3 tygodniowych – w przewlekłym owrzodzeniu lub 3-5 dni w ranie ostrej.

W dokumentacji należy podać informację co do etiologii powstania rany, oraz informację co do rozpoznania rany, oraz informację odnośnie dotychczasowych metod leczenia miejscowego.

Należy opisać stosowane metody leczenia rany – cały proces postępowania z raną, które będą poddawane ocenie.

Minimalny czas obserwacji wynosi 7 dni w ranie ostrej oraz 3 tygodnie- 2 miesięcy w ranie przewlekłej.

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród dla trzech najlepiej ocenionych prac będzie miało miejsce w dniu 31.03.2017 roku na V Konferencji Naukowo – Szkoleniowej nt.„Trudności i wyzwania w leczeniu ran ostrych i przewlekłych”, która odbędzie się w dniu 31.03.2017 roku w Domu Lekarza w Katowicach.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszę o przesłanie swojej  pracy do dnia 3.03.2017 roku na adres:

email: merytoryczny2@izbapiel.katowice.pl
lub listownie na adres:
Iwona Woźniak

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Przewodnicząca Zespołu ds. Pielęgniarstwa Onkologicznego

Ul. Francuska 16
40-027 Katowice
z dopiskiem „Leczenie ran”
Proszę o podanie adresu lub numeru telefonu w celu skontaktowania się z zwycięzcami konkursu.

mgr piel. Iwona Woźniak
Przewodnicząca Zespołu ds. Pielęgniarstwa Onkologicznego działającego w ramach Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach