7 lutego 2018 r. na konferencji NORMY ZATRUDNIENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH TO NIE FIKCJA – TO KONIECZNOŚĆ, zorganizowanej przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, na której obecni byli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, eksperci wyjaśnili wątpliwości i rozwiali niepokoje dotyczące wprowadzenia norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Obowiązują one od 1 stycznia 2019 r. Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych zaznaczyła, iż odpowiednia obsada pielęgniarska gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów. Podkreśliła, że normy zatrudnienia nie są nowym rozwiązaniem – historia ich obowiązywania sięga blisko dwudziestu lat.

Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok wskazała, iż szpitale powiatowe nie powinny mieć problemu z wypełnieniem norm, za to największe potrzeby w tym zakresie mają szpitale wojewódzkie i instytuty. Są co prawda miejsca w kraju, gdzie pielęgniarek jest za mało w stosunku do nałożonych wymogów, jednak w ostatnich latach sytuacja kadrowa się poprawia. Dane pochodzące z Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych wskazują, że zwiększa się liczba osób otrzymujących prawo do wykonywania zawodu.

Jak wskazał Andrzej Jacyna, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia kontrolowany będzie sposób wypełniania tych norm przez podmioty lecznicze.

Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko podkreślała, że zjawisko likwidacji łóżek, o których szeroko rozpisują się teraz media, jest zjawiskiem marginalnych (poniżej 2%), a wprowadzenie wystandaryzowanych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych gwarantuje jakość opieki i bezpieczeństwo pacjentów oraz samych pielęgniarek.

Zapis wideo transmisji jest dostępny na stronie: