Po raz 33. pielęgniarki i położne wzięły udział w Okręgowym Sprawozdawczym Zjeździe, który odbył się w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny. Wśród zaproszonych gości obecny był Grzegorz Sapiński, Prezydenta Miasta Kalisza.

Zjazd otworzył Marek Przybył, przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu.

Na początku spotkania uhonorowano panią Sylwię Gałęzewską-Bijak – specjalistkę pielęgniarstwa chirurgicznego z Oddziału Neurochirurgicznego kaliskiego szpitala, która znalazła się wśród laureatów eliminacji wojewódzkich konkursu „Pielęgniarka Roku 2017”, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie. O tytuł zawalczy w maju w Krakowie.

Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych zapoznała zebranych z aktualną sytuacją pielęgniarek i położnych w Polsce, w tym z raportem dot. zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia pielęgniarskie. Przedstawiła także obszary, które są przedmiotem strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce.

– Trudno przecenić rolę, jaką w naszym życiu odgrywa służba zdrowia. Tym samym trudno przecenić pracę pielęgniarek i położnych, z którymi każdy z nas, nie oszukujmy się, na różnych etapach życia zetknął się lub zetknie. To wasza kompetencja, wiedza, doświadczenie i tak ważna w tym zawodzie empatia często dają siłę i nadzieję na powrót do zdrowia – mówił prezydent Grzegorz Sapiński. – Przyjmijcie proszę serdeczne podziękowania w imieniu wszystkich mieszkańców Kalisza za waszą pomoc, opiekę i zaangażowanie.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych stanowi jednostkę organizacyjną samorządu pielęgniarek i położnych. Jej najwyższym organem jest okręgowy zjazd, który w szczególności podejmuje kwestie budżetowe, sprawozdawcze, wybiera delegatów na krajowy zjazd. Uczestniczą w nim delegaci rejonowi.

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Ciupek

http://www.kalisz.pl/pl/q/aktualnosci/okregowy-zjazd-pielegniarek-i-poloznych