W związku z dużym zainteresowaniem kursem dokształcającym „Porty naczyniowe, kontakty centralne – pielęgnacja, zastosowanie kliniczne” uruchamiamy drugi termin szkolenia w dniu 21 marca 2023 r.