Wojewoda Wielkopolski zwraca się z prośbą o zgłaszanie kandydatur na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie:

1. Pielęgniarstwa ratunkowego.
2. Pielęgniarstwa psychiatrycznego.

Osoba na stanowisko konsultanta powinna spełniać wymogi art. 3 ust.1 ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2015 poz. 126), czyli posiadać tytuł specjalisty oraz dawać rękojmię należytego i bezstronnego wykonywania zadań konsultanta.

Kandydatury spełniające ww. wymagania na poszczególne stanowiska, proszę zgłaszać pisemnie wraz z uzasadnieniem do dnia 26 lutego 2016 roku do biura OIPiP z siedzibą w Kaliszu, ul. Korczak 4A, 62-800 Kalisz.

Przewodniczący ORPiP
Marek Przybył