Zapraszamy do udziału w webinarze: Zapobieganie skutkom długotrwałego unieruchomienia jako priorytet pielęgniarskiej opieki długoterminowej w poprawie komfortu i jakości życia pacjentów.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych.