W imieniu Pani Poseł do Parlamentu Europejskiego Krystyny Łybackiej pozwalam sobie przesłać w załączeniu  życzenia z okazji obchodzonego w dniu jutrzejszym Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych.

Życzenia zostaną również przesłane pocztą tradycyjną.
Z wyrazami szacunku

Ryszard Zaczyński
Dyrektor Biura Poselskiego
Posła do Parlamentu Europejskiego Krystyny Łybackiej