Drogie Położne,

Dziś Wasze Święto! Akademia Malucha Alantan, Organizator kampanii i konkursu „Położna na medal” składa wszystkim Położnym wyrazy uznania za codzienną pracę na rzecz kobiet i ich rodzin. To dzięki Waszej wiedzy, poświęceniu, zaangażowaniu i odpowiedzialności, kobiety w Polsce otoczone są najlepszą opieką!
Jednocześnie życzymy Wam, aby każdy dzień przynosił radość i dumę z wykonywanej pracy i aby Wasze zaangażowanie i troska, jaką wkładacie w opiekę nad matkami i dziećmi, były zauważane i doceniane.

Wszystkiego najlepszego!
Akademia Malucha Alantan
www.akademia-ama.pl