2 lutego br. w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu gościł Pan Krystian Kinastowski Prezydenta Miasta Kalisza.

Tematem spotkania była aktualna sytuacja pielęgniarek i położnych w Kaliszu, potrzeba powstrzymania odpływu absolwentów do ościennych ośrodków oraz zapewnienia wsparcia dla osób zamierzających związać się zawodowo z naszym miastem.

W spotkaniu uczestniczył też Pan Mateusz Podsadny Wiceprezydent Miasta Kalisza. W kompetencji Wiceprezydenta Mateusza Podsadnego jest mi.in. opieka społeczna i profilaktyka zdrowotna. Omawiano problemy osób niesamodzielnych oraz seniorów. Przewodniczący okręgowej rady zwracał uwagę na zmiany demograficzne i konieczność zwiększenia dostępności w zakresie opieki długoterminowej na terenie Kalisza.

W związku z tym podjęto decyzję o organizacji debaty na temat: ” Zapotrzebowanie na opiekę długoterminową dla mieszkańców Kalisza”. Prezydent Kinastowski podziękował Przewodniczącemu okręgowej rady za pracę na rzecz mieszkańców w ramach Zespołu ds. zdrowia psychicznego oraz zaproponował rozszerzenie współpracy o udział Przewodniczącego w składzie Zespołu konsultacyjnego ds. ochrony zdrowia. Przewodniczący podziękował Prezydentowi Miasta Kalisza za pomoc w rozwiązaniu problemu z parkingiem przy siedzibie okręgowej izby.

Mamy nadzieję, że dalsza współpraca będzie się równie pozytywnie rozwijała.