Uchwały Prezydium OR

 • Uchwała nr 1/2024 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki pielęgniarki z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
 • Uchwała nr 2/2024 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie wykreślenia indywidualnej praktyki pielęgniarki z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
 • Uchwała nr 3/2024 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu z dnia 9 stycznia2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej członkowi innej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
 • Uchwała nr 4/2024 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu z dnia 9 stycznia2024 r. w sprawie zawarcia umowy na wynajem sali na XXXVI Sprawozdawczy Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu
 • Uchwała nr 5/2024 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu z dnia 09 stycznia 2024 r. w sprawie delegowania przedstawiciela Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu w skład komisji egzaminacyjnej
 • Uchwała nr 6/2024 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu z dnia 06 luty 2024 r.w sprawie wykreślenia z rejestru pielęgniarek prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu
 • Uchwała nr 7/2024 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu z dnia 06 luty 2024 r.w sprawie wykreślenia z rejestru pielęgniarek prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu
 • Uchwała nr 8/2024 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu z dnia 06 luty 2024 r. w sprawie wykreślenia z rejestru położnych prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu
 • Uchwała nr 9/2024 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu z dnia 06 luty 2024 r.w sprawie wykreślenia z rejestru położnych prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu
 • Uchwała nr 10/2024 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie wpisu do rejestru pielęgniarek prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu
 • Uchwała nr 11/2024 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu z dnia 06 luty 2024 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarza i wpisu do rejestru pielęgniarek prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu
 • Uchwała nr 12/2024 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu z dnia 06 luty 2024 r.w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do rejestru pielęgniarek prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu
 • Uchwała nr 13/2024 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu z dnia 06 luty 2024 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do rejestru pielęgniarek prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu
 • Uchwała nr 14/2024 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu z dnia 06 luty 2024 r. w sprawie powołania zespołu ds. oceny minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu
 • Uchwała nr 15/2024 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie delegowania przedstawiciela Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu w skład komisji egzaminacyjnej
 • Uchwała nr 16/2024 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu z dnia 6 luty 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej członkowi innej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
 • Uchwała nr 17/VIII/2024 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu z dnia 9 kwietnia 2024 r. w sprawie delegowania przedstawiciela Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu w skład komisji egzaminacyjnej
 • Uchwała nr 18/VIII/2024 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu z dnia 09 kwietnia 2024 r. w sprawie wykreślenia z rejestru pielęgniarek prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu
 • Uchwała nr 19/VIII/2024 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu z dnia 9 kwietnia 2024 r. w sprawie wpisu do rejestru położnych prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu
 • Uchwała nr 20/VIII/2024 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu z dnia 9 kwietnia 2024 r. w sprawie wpisu do rejestru położnych prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu
 • Uchwała nr 21/VIII/2024 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu z dnia 9 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla egzaminu teoretycznego kończącego przeszkolenie po okresie niewykonywania zawodu położnej dłuższym niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 • Uchwała nr 22/VIII/2024 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu z dnia 9 kwietnia 2024 r. w sprawie wydania zaświadczenia o przeszkoleniu po okresie niewykonywania zawodu położnej dłuższym niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat
 • Uchwała nr 23/VIII/2024 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu z dnia 9 kwietnia 2024 r. w sprawie przyznania warunkowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do rejestru pielęgniarek prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu
 • Uchwała nr 24/VIII/2024 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu z dnia 9 kwietnia 2024 r. w sprawie przyznania warunkowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do rejestru pielęgniarek prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu
 • Uchwała nr 25/VIII/2024 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu z dnia 9 kwietnia 2023 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej i wpisu do rejestru położnych prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu
 • Uchwała nr 26/VIII//2024 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu z dnia 9 kwietnia 2024 r. w sprawie delegowania przedstawicieli Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu w skład komisji konkursowej w postępowaniu konkursowym na stanowisko pielęgniarki oddziałowej Oddziału Chorób Zakaźnych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im.L.Perzyny w Kaliszu 
 • Uchwała nr 27/VIII//2024 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu z dnia 9 kwietnia 2024 r. w sprawie delegowania przedstawicieli Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu w skład komisji konkursowej w postępowaniu konkursowym na stanowisko pielęgniarki oddziałowej Oddziału A w Wojewódzkim Specjalistycznym ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy