AKADEMIA PRAWA dla PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Szkolenia o tematyce prawniczej dedykowane pielęgniarkom i położnym, ze szczególnym uwzględnieniem tych pracujących z pacjentami małoletnimi w szpitalach, POZ-ach, ZOL-ach dla małoletnich, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach rehabilitacji leczniczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Druga część szkolenia: „Strategie dzieci i młodzieży w kontekście negatywnych stylów życia w społeczeństwie konsumpcyjnym. „ – mgr Łukasz Szatkowski
Szkolenie odbędzie się w dniach 17-21 maja 2022r w Domu Pielęgniarki i Położnej w Tylmanowej, os. Obłaz Wyżny 318.

Cena szkolenia: 750 zł (w cenie wykłady, 4 noclegi, wyżywienie, rekreacja – spływ Dunajcem).

Szkolenie odbędzie się po zgłoszeniu 35-40 osób.

Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem na adres: fundacja.almach@gmail.com
w tytule wpisując „Szkolenie”, ilość osób, które przyjadą, ich imiona i nazwiska oraz numer telefonu do osoby zgłaszającej.

Na zgłoszenia czekamy do 20 kwietnia!