W związku z jubileuszem 20-lecia samodzielności zawodowej Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych oraz 15-lecia Oddziału Terenowego w Poznaniu Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce zapraszamy Koleżanki Pielęgniarki i Położne zrzeszone w KPiPR w Wielkopolsce do wzięcia udziału w bezpłatnej Jubileuszowej Konferencji Zawodowej zatytułowanej „Zmiany w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w latach 1999-2019- blaski i cienie samodzielności” organizowanej przez Zarząd OT w Poznaniu Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce oraz Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu w dniu 22 listopada 2019 r w godz 11.00- 16.00 w sali konferencyjnej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej przy ul. Szyperskiej 14 w Poznaniu.

PROGRAM:

  • Powitanie gości
  • Tło historyczne
  • Odznaczenia
  • Wystąpienia gości
  • Przerwa kawowa
  • Część naukowa
  • Niespodzianka
  • Lunch

Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów

Prezes Zarządu OT Poznań KPiPR w Polsce- Beata Pawlak

Przewodnicząca ORPiP w Poznaniu – Teresa Kruczkowska

Bardzo prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 15 listopada 2019 roku u Pani Jolanty Nowak – tel. 600 329 890.