Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu zaprasza pielęgniarki i położne do udziału w bezpłatnych kursach specjalistycznych i kursie kwalifikacyjnym
realizowanych w ramach projektu Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 (PO WER 2014-2020) finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, numer POWR.07.01.00-00-0004/22

1) Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych.
2) Resuscytacja krążeniowo – oddechowa.
3) Wywiad i badanie fizykalne.
4) Opieka nad pacjentem z chorobami zakaźnymi szczególnie niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi.
5) Wsparcie psychologiczne pacjenta i jego rodziny.
6) Edukator w chorobach układu krążenia.
7) Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu.
8) Pielęgniarstwo neurologiczne.

Warunkiem uczestnictwa jest przynależność do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu oraz zgłoszenie w SMK. Szczegółowe informacje pod numerem tel. 62 757 04 31 oraz 798 706 330.