Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu zaprasza pielęgniarki i położne
do udziału w bezpłatnych kursach specjalistycznych
realizowanych w ramach projektu Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek
i położnych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020
(PO WER 2014-2020) finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego,numer POWR.07.01.00-00-0004/22

1) Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie.

2) Resuscytacja krążeniowo – oddechowa.

3) Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych.

4) Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie.

5) Wywiad i badanie fizykalne.

Warunkiem uczestnictwa jest przynależność do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu oraz zgłoszenie do SMK. Szczegółowe informacje pod numerem tel. 62 757 04 31.