Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie – Placówka Szkoleniowa w Krośnie zwraca się z prośbą o udostępnienie w środowisku pielęgniarskim informacji o możliwości wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu dofinansowanym ze środków Ministerstwa Zdrowia w dziedzinie: Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek w województwie wielkopolskim.