W związku z wprowadzeniem od dnia 1stycznia 2016 r. możliwości wystawiania recept przez pielęgniarki i położne , NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH, OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W GDAŃSKU ORAZ FUNDACJA TROCHĘ BLIŻEJ POLECAJĄ BEZPŁATNE SZKOLENIE E-LEARNINGOWE DLA WSZYSTKICH PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH PODEJMUJĄCE TEMAT: „NOWE UPRAWNIENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – ORDYNOWANIE LEKÓW I WYSTAWIANIE RECEPT”