Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) jako wynik ekspozycji płodu na alkohol wiąże się z zaburzeniami strukturalnymi i funkcjonalnymi OUN. W diagnostyce i terapii FASD rola psychologa ma swe znaczenie w adekwatnym interpretowaniu źródła deficytów funkcjonowania dziecka.

Link do rejestracji:

Bezpłatny webinar: „FASD – perspektywa psychologa” 26 października godz. 17:00