Bezpłatne kursy specjalistyczne

Bezpłatne kursy specjalistyczne

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu zaprasza pielęgniarki i położnedo udziału w bezpłatnych kursach specjalistycznychrealizowanych w ramach projektu Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniareki położnych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na...