Przedstawiamy pisma w sprawie obowiązku przekazywania danych o zdarzeniach medycznych do Systemu Informacji Medycznej (SIM) w formie elektronicznej w związku z wejściem z dniem 1 lipca 2021 r. zapisu art. 56 ust. 2a ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 666, ze zm.).