Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego wraz z Przewodniczącym Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu oraz Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Wydziale Nauk o Zdrowiu Akademii Kaliskiej zapraszają na spotkanie z uczestniczkami II Światowej Konferencji Zdrowia Rodziny, które odbędzie się 23 października 2021 roku o godzinie 11.00 w Collegium Medicum Akademii Kaliskiej w Kaliszu, ul. Kaszubska 13. Tematem wystąpienia będzie „Pielęgniarstwo i położnictwo w Izraelu”.
Spotkanie odbędzie się w reżimie sanitarnym. Wstęp wolny.