Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek planuje zorganizować Forum Stowarzyszeń Pielęgniarek i Położnych Operacyjnych, na które chce zaprosić również liderów pielęgniarstwa operacyjnego pracujących w Komisjach/Zespołach ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego. Spotkanie to ma na celu zintegrowanie działań służących rozwojowi pielęgniarstwa operacyjnego, w tym:

pracy nad wprowadzeniem norm zatrudnienia na bloku operacyjnym wprowadzeniu przedmiotu ,,pielęgniarstwo operacyjne” do nauczania przeddyplomowego
ustaleniu obszarów działań służących rozwojowi pielęgniarstwa operacyjnego

Spotkanie planowane jest na dzień 13 stycznia 2017 roku w Warszawie. Dokładne miejsce zostanie podane po ustaleniu liczby uczestników.

W imieniu członków Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek, zwracam się do Państwa z gorącą prośbą o odpowiedź na pytania:

  • czy na terenie działania Państwa Izby funkcjonuje Komisja/Zespół do spraw pielęgniarstwa operacyjnego?
  • czy osoby działające w w/w komisjach/zespołach wyrażają zgodę na uczestnictwo w Forum Stowarzyszeń Pielęgniarek i Położnych Operacyjnych?

Proszę o odpowiedź na powyższe pytania do dnia 5 grudnia 2016 roku. Z każdej Komisji/Zespołu do spraw pielęgniarstwa operacyjnego zapraszamy dwie osoby.

Nadmieniam, że pismo z oficjalnym zawiadomieniem wskazującym miejsce i godzinę rozpoczęcia obrad nadejdzie po ustaleniu liczby osób gotowych wziąć udział w Forum.

Joanna Borzęcka
prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek