Fundacja Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Nowa Nadzieja” zaprasza na: Konferencję „Autyzm – podejście biomedyczne ”

Data: sobota, 18 lutego 2017 r. w godz. 9.00 – 16.30
Miejsce: Collegium Da Vinci, Poznań, ul. Kutrzeby 10
Koszt: 290 zł.

Program:

  • 8.00 – 9.00 Rejestracja
  • 9.00 – 9.15 Uroczyste rozpoczęcie konferencji
  • 9.15 – 10.15 Biomedyczne leczenia autyzmu-najnowsze badania naukowe i rozwiązania praktyczne | dr John Green
  • 10.15 – 11.00 Choroby pod maską autyzmu | dr n. med. Magdalena Cubała-Kucharska
  • 11.00 – 11.45 Przerwa kawowa
  • 11.45 – 12.30 Szczepienia w Polsce. Skutki i oczekiwania | Przemysław Cuske
  • 12.30 – 13.15 Mikrobiota-mózg brakującym ogniwem w terapii autyzmu | mgr Zuzanna Baraniak, dietetyk
  • 13.15 – 14.15 Obiad
  • 14.15 – 16.15 Panel dyskusyjny
  • 16.15 – 16.30 Zakończenie

Zgłoszenia: Przesyłając drogą mailową na maila fundacja@nowanadzieja.com.pl formularz zgłoszeniowy i dokonując opłaty na podane konto w ciągu 7 dni roboczych. Liczba miejsc ograniczona.

O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność wpłat, a nie kolejność wysłania zgłoszenia!

Karta zgłoszenia do pobrania na www.nowanadzieja.com.pl