W styczniu 2017 roku rusza kolejny Ogólnopolski Projekt Edukacji Społecznej SED 2017,
a towarzyszyć mu będzie motto:
Dla każdego kto uważa, że dla cukrzycy nie istnieje
Zainicjują go dwa wydarzenia
I Kongres Edukacji Diabetologicznej – 17-18.01.2017r.
oraz
III Konferencja „Innowacje w Edukacji Diabetologicznej” – 18-19.01.2017r.

Zapraszamy na nie osoby zainteresowane edukacją diabetologiczną z całej Polski. Gremia lekarzy, pielęgniarek, położnych, dietetyków, psychologów, którzy od wielu lat specjalizują się w pracy z osobami chorymi na cukrzycę, starają się im zapewnić pełność i ciągłość postępowania terapeutycznego. Wiemy, że jednym z nierozerwalnych ogniw terapii jest edukacja pacjenta, służąca wspieraniu go w samodzielnym postępowaniu z cukrzycą i pozwalająca na odpowiedni komfort życia z chorobą. Potrzebujemy wciąż nowych rozwiązań edukacyjnych do pracy z chorymi, ich rodzinami, środowiskiem społecznym czy zawodowym. I Kongres Edukacji Diabetologicznej stanie się też płaszczyzną wymiany doświadczeń, ale przede wszystkim miejscem pozyskania praktycznej wiedzy o cukrzycy, doskonalenia metod edukacji i zapoznania się z przykładami nowatorskich rozwiązań w tym zakresie.

Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej, we współpracy z partnerami, zainicjowało wiele różnorakich działań popularyzujących wpływ skutecznej edukacji na jakość życia pacjenta i osiąganie celów terapeutycznych, jak również działania zmierzające do prawnego usankcjonowania i umieszczenia edukacji diabetologicznej w puli świadczeń gwarantowanych. SED złożyło w Ministerstwie Zdrowia Kartę Problemu Zdrowotnego z propozycją sposobu refundowania edukacji diabetologicznej, czego w obecnej chwili nie znajdziemy w systemie ochrony zdrowia.
Powinniśmy dążyć, aby przy Okręgowych Izbach Pielęgniarek i Położnych powstawały zespoły do spraw pielęgniarstwa diabetologicznego, co pozwoli wzmocnić pozycję pielęgniarek i położnych zaangażowanych w pracę z pacjentami diabetologicznymi i ich otoczeniem.

Zapraszamy na I Kongres Edukacji Diabetologicznej i III Konferencję Innowacje w Edukacji Diabetologicznej – wspólnie możemy wypracować naprawdę dobry model edukacji w Polsce.

Link do strony rejestracyjnej: http://1kongresedukacjidiabetologicznej.pl