Szanowni Państwo

Po licznych konsultacjach z placówkami medycznymi przesyłamy nowy program na I Ogólnopolskie Szkolenie Pielęgniarek Oddziałowych, Położnych Oddziałowych, Kierowników i Koordynujących Pt: „Poszerzenie wiedzy z zakresu prawnych aspektów wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej oraz epidemiologii i profilaktyki zdrowia” Jego celem jest poszerzenie wiedzy z kilku ważnych tematów niezbędnych w pracy oddziałowej. Jednocześnie informuję iż nasze szkolenia ogólnopolskie są dostępne w zakładce i „szkolenia” i „konferencje”, co jest spowodowane względami marketingowymi. Powyższe szkolenie ma już złożony wniosek do OIPiP w Suwałkach o status kursu dokształcającego.

Opis szkolenia:

1. Poszerzenie wiedzy z zakresu prawnych aspektów wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej

· Przepisy regulujące zasady prowadzenia dokumentacji medycznej wynikające z ustawy o prawach pacjenta oraz innych aktów prawnych

· Przepisy regulujące zasady odpowiedzialności pielęgniarki i położnej oraz zasady wyboru optymalnych polis ubezpieczeniowych

2. Unormowania prawne z zakresu zamówień publicznych i procedury ich stosowania w realiach podmiotu leczniczego, zasady eksploatacji wyrobów medycznych i produktów leczniczych

3. Pielęgniarko i położno pielęgnuj swoje zdrowie i nie daj się chorobie

· Poszerzenie wiedzy związanej z ergonomiką pracy na oddziale i w przychodni

· Profilaktyka zdrowia

· Zasady stosowania autoterapii bólu

4. Poszerzenie wiedzy z zakresu epidemiologii na oddziale

· Jak poprawić bezpieczeństwo epidemiologiczne w oddziale nie zwiększając budżetu

· Epidemiologiczne ujęcie błędów pracowników medycznych

5. Wymagania prawne w zakresie ochrony danych osobowych w podmiotach leczniczych.

6. Regulacje i unormowania prawne dotyczące kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Po szkoleniu możliwość skorzystania z warsztatów:

· „Zarządzanie emocjami – czyli jak radzić sobie w sytuacjach wywołujących emocje w nas i w innych”-

· „Krzyk czy cisza – wczesne i późne radzenie sobie z napięciami. Rola ruchu, rozmowy cichej i ekspresyjnej, rodzajów muzyki, naszych przyzwyczajeń i predyspozycji

Wykładowcy:

  •  Paweł Strzelec – radca prawny, ekspert ds. odpowiedzialności cywilnej, karnej, dyscyplinarnej personelu medycznego. Prowadzi szkolenia z prawa medycznego dla przedstawicieli zawodów medycznych oraz kadry zarządzającej podmiotów leczniczych. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Lublinie
  •  Anna Augustynowicz – dr n. prawnych, Warszawski Uniwersytet Medyczny
  •  Zdzisław Jarecki – mgr fizjoterapii
  •  Marzena Stopa – specjalista ds. epidemiologii
  •  Małgorzata Giemza – Konsultant ds. Pielęgniarstwa Epidemiologicznego woj. Mazowieckiego
  •  Danuta Jaskulska – trener – prawnik, były arbiter z listy Prezesa UZP. Duże praktyczne doświadczenie, udział w pracach komisji przetargowej w charakterze sekretarza, przewodniczącego komisji oraz kontroli prowadzonych postępowań. Uwzględnia rozwiązania problemów zamówieniowych w aspekcie systemowym i biznesowym
  •  Andrzej Peńsko – lekarz, auditor ISO, Administrator bezpieczeństwa informacji
  •  Marcin Wanke – Marcin Wanke, trener komunikacji interpersonalnej, andragog
  •  Maciej Kierył – lekarz, muzykoterapeuta

Pozdrawiam,
Anna Osińska