W imieniu Komitetu Organizacyjnego mam zaszczyt zaprosić na II Małopolską konferencję dla pielęgniarek „Wielowymiarowość współczesnego pielęgniarstwa” organizowaną przez Małopolską Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Krakowie przy wsparciu organizacyjnym Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Planowana konferencja odbędzie się w terminie 13-14 kwietnia 2018 r. w Bochni.

Z wyrazami szacunku,
W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
(-) dr Iwona Malinowska – Lipień
Wiceprzewodnicząca
Małopolskiej Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych