III OGÓLNOPOLSKA  KONFERENCJA „PIELĘGNIARSTWO  PEDIATRYCZNE – NOWE WYZWANIA”
Ostróda, 22-23 czerwiec 2016 r.

Organizatorzy:
Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie
Okręgowa  Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur

Kierownik naukowy:
dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek

Komitet Organizacyjny:
mgr Elżbieta Dróżdż-Kubicka
mgr Ewa Romankiewicz
mgr Grażyna Piegdoń
mgr Dorota Kosiorek