III Ogólnopolskie Szkolenie Pielęgniarek Oddziałowych, Położnych Oddziałowych, Kierowników i Koordynujących II TERMIN

„Zdrowie, ryzyko, zarządzanie”

20 – 23 maja 2019 r., Jastrzębia Góra

OPIS SZKOLENIA:

„Wpływ środowiska pracy na funkcjonowanie pielęgniarek i zdarzenia niepożądane”
„Zasady minimalizowania ryzyka w zawodzie pielęgniarki/położnej”
„Wpływ diety na psychikę”
„Zdarzenia niepożądane a deficyt kadr pielęgniarskich”
„Jak szybko znaleźć, sprzęt porównać ceny i parametry”
„Mobbing w ochronie zdrowia na podstawie wyników badań”

WARSZTATY:

„Zawodowa komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna”
„Sposoby odnawiania energii własnej, czyli jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu”

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

dr hab. Aleksandra Gaworska – Krzemińska Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, Kierownik Katedry Pielęgniarstwa, Gdański Uniwersytet Medyczny.
dr hab. inż. Zuzanna Goluch, prof. UE, Instytut Chemii i Technologii Żywności, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny, Uniwersytet Ekonomiczny.
Paweł Strzelec, radca prawny, ekspert ds. odpowiedzialności cywilnej, karnej, dyscyplinarnej personelu medycznego. Prowadzi szkolenia z prawa medycznego dla przedstawicieli zawodów medycznych oraz kadry zarządzającej podmiotów leczniczych. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Lublinie.
Jarosław Dobrzyński, twórca jedynego w Polsce portalu porównującego oferty ze sprzętem medycznym MEDIPMENT.
przedstawiciele Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe.
Wiesława Załuska, Ex Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa, wieloletni Zastępca Dyrektora, Naczelna Pielęgniarka oraz Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością w podmiocie leczniczym.
Jędrzej Dudkiewicz, reżyser, dziennikarz, trener medialny.
Zuzanna Rohn – trener umiejętności menedżerskich, rozwoju osobistego, audytor systemu zarządzania jakością w ochronie zdrowia.

MIEJSCE SZKOLENIA: Hotel Astor, Jastrzębia Góra, ul. Rozewska 38

CENA SZKOLENIA: 980 zł/os. (udział, materiały szkoleniowe, wyżywienie i zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych)

DOPŁATA DO POKOJU 1-OSOBOWEGO: 310 zł/os.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia odnajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.pce.com.pl

lub po kliknięciu tutaj.