W nawiązaniu do wystąpienia Pana gen. Bryg. Wiesława Kukuły podczas Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 19-20 czerwca 2018r, przekazuję informację na temat możliwości służby pielęgniarek i pielęgniarzy w Wojskach Obrony Terytorialnej.

Z poważaniem,
Małgorzata Gil
Asystent ds. prawnych

Dział obsługi prawnej \ Dział Sekretarza