Informacja na temat studiów I stopnia niestacjonarnych uzupełniających tzw. pomostowych na kierunku położnictwo, na Wydziale Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie