Ruszyła III edycja plebiscytu KOBIETY MEDYCYNY, organizowana przez Portale Medyczne. Ideą plebiscytu jest zauważenie i uhonorowanie kobiet, które zdaniem internautów były najbardziej aktywne i skuteczne w polskiej medycynie i ochronie zdrowia w ubiegłym roku. W tym roku kapituła wytypowała 31 kandydatek, w tym dwie pielęgniarki: dr n. med. Grażynę Rogalę-Pawelczyk i mgr pielęgniarstwa Beatę Stepanow.

Dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk, obecnie Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, została nominowana po raz drugi. Jest laureatką tytułu Kobieta Medycyny 2014. W tym roku kapituła doceniła to, że jako prezes NRPIP VI kadencji z ogromną determinacją zabiegała o utrzymanie rangi zawodu pielęgniarki i położnej oraz ich miejsca w polskim systemie ochrony zdrowia. Domagała się rzetelnej wyceny pracy pielęgniarki i położnej i przekonywała polityków, że w Polsce potrzebne jest kompleksowe spojrzenie na opiekę pielęgniarską. Wobec nikłego odzewu decydentów na raport o stanie zabezpieczenia społeczeństwa polskiego w świadczenia pielęgniarskie i położnicze, NRPiP przeprowadziła akcję społeczną „Ostatni dyżur”. Podczas tej kampanii zebrano pół miliona recept z podpisami Polaków, popierających postulaty pielęgniarek i położnych. Dotyczyły one uregulowania wynagrodzeń, właściwej wyceny świadczeń pielęgniarskich, zmiany norm zatrudnienia, w tym wprowadzenia równoważników etatów pielęgniarskich na łóżko w rozporządzeniach koszykowych, a także sfinansowania z budżetu państwa etatów rezydenckich dla młodych osób decydujących się na wykonywanie zawodu pielęgniarki i położnej. Przyjęta przez NPRiP strategia i współpraca ze związkami zawodowymi w 2015 r. doprowadziła do decyzji ministra zdrowia o podwyżce wynagrodzeń dla tego środowiska.
Mgr pielęgniarstwa Beata Stepanow, prezes Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej (SED) i dyrektorka Centrum Edukacji i Specjalistycznej Opieki Medycznej w Kleczewie. Jest specjalistką w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego, ukończyła m.in. międzynarodowy kurs dla pielęgniarek diabetologicznych – ENDCUP (European Nurses Diabetes Collaborative University Project). Jest orędowniczką i propagatorką kompleksowej opieki i holistycznej edukacji pacjentów z cukrzycą. Współautorka rekomendacji edukacyjnych w diabetologii opublikowanych w 2015 r. przez SED. Rekomendacje zakładają m.in. wyodrębnienie porady edukacyjnej na poziomie POZ jako świadczenia gwarantowanego, stworzenie sieci regionalnych koordynatorów na bazie Centrów Edukacji Diabetologicznej oraz zapewnienie nowo zdiagnozowanym chorym interdyscyplinarnej konsultacji specjalistycznej.

Jest laureatką wielu nagród, m.in. Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków „Kryształowy Koliber”, tytułem Osobowość Roku i Pielęgniarka Roku. W ubiegłym roku otrzymała wyróżnienie Św. Kamila, patrona chorych i służby zdrowia w kategorii: pracownicy służby zdrowia z pasją realizujący swoją misję dla dobra chorych i cierpiących.

Głosowanie trwa do 6 marca br., można oddać maksymalnie 3 głosy (jeden głos na jedną kandydatkę). Z zasługami kandydatek można zapoznać się ans tronie na stronie http://portalemedyczne.pl/. Tam też można oddać głos na wybrane osoby.