Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku oraz Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy

Zapraszamy do wzięcia udziału w obradach nie tylko pielęgniarki ale również lekarzy, inspektorów BHP, przedstawicieli związków zawodowych, kadrę kierowniczą firm. Imprezę organizujemy w Hotelu Novotel Marina w Gdańsku, gdzie mamy do dyspozycji sale wykładowe z możliwością ich powiększania, w związku z czym możemy spotkać się w bardzo dużym gronie J

Termin zgłoszeń upływa dnia 29.02.2016 roku