Informację o konferencji Zabezpieczenie mieszkańców domów pomocy społecznej w świadczenia pielęgniarskie organizowanej przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych 18 kwietnia 2018 r.

Rejestracji na konferencję można dokonać pod adresem:

„Zabezpieczenie mieszkańców domów pomocy społecznej w świadczenia pielęgniarskie”. Ogólnopolska Konferencja. Warszawa 18 kwietnia 2018 r.

Liczba miejsc ograniczona.

Pozdrawiam
Paweł Jędrysiak
Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych