Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Medycyna matczyno-płodowa zrobiła w ostatnim trzydziestoleciu niewyobrażalny postęp dając możliwości nie tylko diagnostyczne, ale również i terapeutyczne naszym najmłodszym pacjentom jeszcze przed ich narodzeniem. Rozwój technik obrazowych, zwłaszcza ultrasonografii i rezonansu magnetycznego pozwala dzisiaj na rozpoznanie chorób płodu już w pierwszej połowie ciąży. Precyzyjniejsze rozpoznania skłaniały z kolei do rozwoju metod terapeutycznych: farmakoterapii płodu oraz technik zabiegowych – igłowych, fetoskopowych oraz na „otwartej macicy”. Czyż może być większa satysfakcja dla lekarzy i rodziców przyszłego dziecka danie młodemu pacjentowi szansy na lepsze życie pourodzeniowe?

Chciałbym gorąco zaprosić wszystkich lekarzy i położne, którym te zagadnienia są drogie do udziału w Konferencji w dniach 29-30 września 2017 roku w Trójmieście. Wybór miejsca padł na „Hotel Nadmorski” w Gdyni, którego bliskość morza i bulwaru nadmorskiego możecie Państwo uznać za dodatkową atrakcję, o ile pogoda będzie dla nas łaskawa. Konferencję organizuję pod patronatem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz jego Sekcji Terapii Płodu.

Mam nadzieję, że sala Hotelu Nadmorskiego będącego jednocześnie w centrum, ale i również w oddali od gwaru miejskiego będzie dobrym miejscem do wymiany doświadczeń i poglądów oraz nauki nowych technik diagnostycznych i terapeutycznych w perinatologii. Zaproszeni zostali do prowadzenia wykładów wybitni polscy specjaliści z zakresu diagnostyki i terapii prenatalnej, którzy przedstawią „State of the Art” w poszczególnych patologiach płodu. Przyjęliśmy formułę krótkich prezentacji, ogołoconych z informacji wstępnych znanych nam wszystkim, co da możliwość poruszenia w czasie dwóch dni Konferencji szerszej tematyki oraz czas na dyskusje na sali obrad, jak i w kuluarach hotelowych.

Mam nadzieję, że zaszczycie Państwo tę Konferencję oraz mnie swoją obecnością i aktywnym uczestnictwem, a w przerwach chwycicie łyk zdrowego, morskiego powietrza.

Do zobaczenia w Gdyni we wrześniu,
Prof. dr hab. n.med. Krzysztof Preis

SZCZEGÓŁY