Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej mamy zaszczyt zaprosić Panie Położne oraz Panie Pielęgniarki Neonatologiczne na Konferencję naukowo – szkoleniową pod honorowym patronatem JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoly Zawodowej  im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu – prof. dr hab. n. med. Andrzeja Wojtyły

Opieka nad matką i dzieckiem w trakcie połogu  – aspekty prawne i psychiatryczne
które, odbędzie się  w dniu 11 maja 2018
w Colecium Medicum PWSZ w Kaliszu, ul. Kaszubska 13

Komitet organizacyjny:
dr Katarzyna Juszczak – Prodziekan Wydziału Medycznego PWSZ w Kaliszu
mgr Małgorzata Namysłowska – Nestle Nutrition
mgr Marek Przybył – Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu
mgr Dorota Kubiak – V-ce Przewodnicząca ds. położnych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu

 

FORMULARZ REJESTRACYJNY

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Miejsce pracy (wymagane)

  Nr prawa wykonywania zawodu (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  (wymagane) Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych przez zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Kaliszu w celach świadczenia usług z zakresu oferty edukacyjnej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz.U. 2001 r., Nr 101 poz.926 t.j. ze zm.)