Konferencja naukowo – szkoleniowa pt. „Wybrane problemy interdyscyplinarnego zespołu terapeutycznego w opiece nad pacjentem z udarem mózgu”, odbędzie się w dniu 12 maja 2017r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Przeworsku wraz z formularzem zgłoszeniowym.

Dodatkowych informacji dotyczących Konferencji udziela Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Przeworsku tel. 16 648 81 00, e:mail: oipipprzeworsk@xl.wp.pl.