Zaproszenie oraz program Konferencji naukowo-szkoleniowej Misja – ofiarność – zaangażowanie pielęgniarek i położnych w obronie niepodległości. Zmiany standardów i kompetencji zawodowych na przełomie XX-XXI wieku 13 czerwca 2019 r., która odbędzie się na Uniwersytecie Rzeszowskim, Aula A 0, ul. Pigonia 1 w Rzeszowie. Uprzejmie prosimy o rozpropagowanie informacji na terenie Państwa Izby.

Serdecznie zapraszamy!