Kurs dokształcający:Aktualizacja wiedzy i umiejętności w zakresie ordynowania leków i wypisywania recept dla pielęgniarek i położnych.

Termin kursu: 12sierpnia 2023 r.sobota w godz. 9.00 – 16.30
Cena kursu:180 zł./os.
Kurs przeznaczony jest dla pielęgniarek i położnych posiadających uprawnienia do ordynowania leków i wypisywania recept.