Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu zaprasza na

  • Kurs kwalifikacyjny: Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii dla położnych
  • Termin rozpoczęcia kursu: 12 maja 2023 r. piątek od godz. 14.00 (łącznie 8 dni zajęć teoretycznych).
  • Cena kursu: 1000 zł. (dla położnych należących do OIPIP w Kaliszu), pozostali 1500 zł.
  • Miejsce kursu: siedziba Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu, ul. Korczak 4A.

Zapisy na kurs przez System Monitorowania Kształcenia.