Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Kaliszu zaprasza na Kurs specjalistyczny: Leczenie ran dla pielęgniarek i położnych

Termin rozpoczęcia kursu: 27maja2024 r.poniedziałek od godz. 9.00.
Cena kursu: 500 zł. piel./450 zł. poł. (dla pielęgniarek i położnych należących do OIPIP w Kaliszu), pozostali 650 zł.
Miejsce kursu: siedziba Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu, ul. Korczak 4A.

Zajęcia poprowadzi dr n. med. i n. o zdr. Izabela Kuberka – pielęgniarka specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i epidemiologicznego, ekspertka w zakresie leczenia ran przewlekłych i trudno gojących się. Zapisy na kurs przez System Monitorowania Kształcenia.