Termin: 29.09.2017

Miejsce: Wydział Farmaceutyczny z O. Analityki Medycznej, Wrocław; ul. Borowska 211

Informacje:
Zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową „Rodzina – Zdrowie –  Choroba”, która ma na celu utworzenie platformy wymiany doświadczeń i  poglądów tych, których aktywność zawodowa i naukowa skoncentrowana jest  na problematyce zdrowia, choroby i jakości życia we współczesnej rodzinie.Zdrowie obecnie nie jest rozpatrywane jednostkowo, lecz interpretowane w odniesieniu do otoczenia, w którym funkcjonujemy. Działania zmierzające  w kierunku wzmacniania kapitału zdrowotnego powinny zatem koncentrować się nie tylko na chorym, ale i na całej jego rodzinie.Podczas konferencji poruszone będą zagadnienia w ramach poszczególnych sesji tematycznych:
– Rodzina i zdrowie
– Promocja zdrowia i profilaktyka chorób
– Rodzina a choroba przewlekła i niepełnosprawność
– Problemy starości i starzenia się
– Choroby cywilizacyjne
– Miejsce rodziny w systemie ochrony zdrowia

Organizatorzy:
Katedra Zdrowia Publicznego oraz Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów śląskich we Wrocławiu, Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, Wydział Zdrowia Uniwersytetu Katolickiego w Ružomberku (Słowacja), Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Tomasa Baty w Zlinie (Czechy).

Patronatu honorowego konferencji udzielił JM Rektor UMW prof. dr hab. Marek Ziętek a patronatem naukowym wydarzenie objął Wojewódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego.

W celu zgłoszenia uczestnictwa należy wypełnić FORMULARZ

Zachęcamy Państwa do dołączenia do wydarzenia i nadsyłania streszczeń prac. Pełne prace po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w:

  • Public Health Forum (7 pkt. MNiSW), Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego –. Informacje o czasopiśmie i wskazówki dla autorów dostępne są na stronie http://phf.edu.pl
  • Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne (7 pkt. MNiSW), Kwartalnik uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Informacje o czasopiśmie i wskazówki dla autorów dostępne są na stronie
    http://www.pzp.umed.wroc.pl/pl/instructions-for-authors/
  • Państwo i Społeczeństwo- medycyna i zdrowie publiczne (7 pkt. MNiSW), Oficyna Wydawnicza AFM, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informacje o czasopiśmie i wskazówki dla autorów dostępne są na stronie http://www.ka.edu.pl/wydawnictwo/

Szczegółowe informacje w KOMUNIKACIE I oraz w KOMUNIKACIE II

https://www.nauka.umed.wroc.pl/konferencja/mi%C4%99dzynarodowa-konferencja-naukowa-rodzina-zdrowie-choroba