Przypadające w tych dniach Międzynarodowe Dni Pielęgniarek i Położnych stwarzają piękną okazję by serdecznie podziękować za Waszą codzienną gorliwą służbę człowiekowi, za osobiste zaangażowanie i świadectwo wrażliwości na jego potrzeby.

Dziękując Opatrzności Bożej za dar beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej, życzymy, by w życiu każdej z Was spełniły się jej słowa: „ … tylko wtedy, kiedy jesteśmy wolne od siebie, naprawdę służymy Chrystusowi w chorych.”

Polecając szczególnej opiece nowej Patronki zapewniamy o pamięci w modlitwie

/-/ Ks. Arkadiusz Zawistowski
Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski