Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Kaliszu ogłasza nabór na:

  1. Bezpłatną specjalizację w dziedzinie „Pielęgniarstwa chirurgicznego”, dofinansowaną ze środków Ministerstwa Zdrowia
  2. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki”
  3. Kursy specjalistyczne w zakresie:
    – Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
    – Resuscytacji krążeniowo-oddechowej

Kursy specjalistyczne wymagane są do zakwalifikowania na ww szkolenia.