Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych zaprasza na BEZPŁATNY kurs dokształcający Profilaktyka zakażeń wywołanych SARS-CoV-2 w opiece zinstytucjonalizowanej i warunkach domowych